Etapy

Situace posledních let nás donutila rozdělit tradiční formát soutěže na dvě samostatné. V letošním ročníku tak můžeš soutěžit v samostatné soutěži v Česku a samostatné soutěži na Slovensku. Registrovat se můžeš do obou, ale výsledky se ti budou započítávat samostatně. V průběhu celé soutěže dbejte prosím nařízení vlády, hygieniků, případně místních samospráv. Tyto mohou korigovat některá nařízení, která nebyla platná v době startu TRAILTOUR.